Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

 • firewall

  ISO 27001

  Systém managementu dle požadavků normy ISO 27001 je určen všem organizacím, které chtějí získat nejen konkurenční výhodu, ale které chtějí chránit svá informační aktiva (samotná firemní data, pracovní stanice, notebooky, zdroje a další) s vysokou hodnotou a tím minimalizovat ztráty způsobené jejich únikem nebo ztrátou ...

  Více informací  Poptávka
 • training

  ŠKOLENÍ A KURZY

  Poskytuje odborná školení a kurzy, které pomáhají ke zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v oblastech implementace integrovaných systémů řízení, či provádění interních a externích auditů. Poskytujeme školení z různých metod nástrojů systému řízení kvality, bezpečnosti informací, ITIL, a další.

  Více informací  Poptávka
 • it-services

  ISO 20000

  Norma ISO 20000 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb v IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. ISO 20000 popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb v IT a obsahově se řídí úspěšnými ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).

  Více informací  Poptávka
 • certification

  ISO 9001

  Zavedením a certifikací systému řízení dle ISO 9001 získáte nejen certifikát a s tím spojenou záruku vůči potencionálním zákazníkům o fungování Vaší organizace, ale i systém řízení, který je přínosem pro celou organizaci, plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i pro získávání zpětné vazby pro rozhodování ...

  Více informací  Poptávka

certification - verification - auditing - training

Kontakt

Verification 4 Systems, Ltd.
info@v4systems.com
+420 595 534 719 (Ostrava)
+420 226 804 466 (Praha)
+420 910 807 559

QR Code

qr-code