Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

ISO 16949

Systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu

ISO 16949

ISO/TS 16949 - Jedná se o systém, který je určen především pro dodavatele hmotných výrobků pro automobilový průmysl. Systémově doplňuje požadavky normy ISO 9001, které jsou součástí specifikace. ISO/TS 16 949 není norma, ale technická specifikace.

Tato specifikace se smí použít pouze pro výrobní místa, kde jsou vyráběny sériové nebo náhradní díly.

Podstatným hlediskem systému jakosti dle ISO/TS 16 949 je zaměření na specifické požadavky automobilových zákazníků a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace na všech úrovních. Na začátku je nutno velmi dobře specifikovat požadavky zákazníka na jakost z hlediska výrobku, procesu a systému.

Firma prostřednictvím certifikace dle ISO/TS 16949 automaticky splňuje i požadavky normy ISO 9001 a taktéž základní očekávání mnoha výrobců automobilů a celého subdodavatelského průmyslu.

Požadavky navazují na požadavky normy ISO 9001 a uvádí je VDA 6.1, QS 9000 a ISO/TS 16949.

Přínosy CERTIFIKACE PODLE ISO/TS 16949:

  • Nezbytná podmínka pro vstup mezi dodavatele automobilového průmyslu
  • Orientace společnosti na neustálé zlepšování
  • Schopnost plnit specifické požadavky zákazníků z automobilového průmyslu
  • Prevence vad (zaměření na prevenci vad už v procesu návrhu a vývoje produktu a výrobního procesu)
  • Snižování variability znaků produktů a parametrů výrobních procesů
  • Snižování ztrát v dodavatelském řetězci