Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

SA 8000

Systém společenské odpovědnosti

SA 8000

SA 8000 je celosvětově uznávaná jako referenční norma pro oblast sociální odpovědnosti a je nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských zdrojů.

Organizace, které usilují o udržitelný rozvoj na základě tří pilířů podnikání, musí trvale pracovat s finančními, environmentálními a sociálními aspekty z hlediska dopadu jejich činnosti.

Norma SA8000 (Social Accountability 8000) vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se pracovních podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce, ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA8000 je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek po celém světě. Toto ukazuje cestu organizacím, které zlepšují a prokazují svoji společenskou odpovědnost (CSR) z pohledu základních lidských práv v rámci pracovních podmínek.

Přínosy SA 8000

  • Prokazatelný závazek k sociálně odpovědnému a etickému podnikání
  • Ochrana Vaší značky a jména
  • Zlepšení renomé ve Vašem okolí jako společensky odpovědného podniku
  • Důvěra zákazníků a pozitivní vnímání ze strany investorů