Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

Softwarový audit

Vyrovnání a legalizace veškerého software ve společnosti

Softwarový audit

Softwarový audit se provádí s cílem vyrovnání a legalizace veškerého software ve společnosti. Jeho hlavním krokem je úplná inventarizace firemního software a hardware. Tu je pak možno využít i pro následnou další správu licencí - tzv. asset management.

Při provádění softwarového auditu jsou zjištěny všechny počítače ve firmě a na nich je pak velice podrobně rozebrán veškerý nainstalovaný software a zároveň je analyzována jejich hardwarová konfigurace. Výsledky nálezu se porovnají s účetními doklady a dalšími doklady, které prokazují legální nabytí software. V případě, že se tyto údaje neshodují, navrhne licenční specialista nejvhodnější způsob, jak zajistit zlegalizování software.

Provedením softwarového auditu získáte:

 • Kompletní a podrobnou evidenci veškerého software a hardware
 • Jednorázové dorovnání licencí
 • Jistotu dodržení příslušných zákonů a nařízení
 • Osvědčení o používání legálního SW
 • Pravidelnou kontrolu
 • Pozitivní signál vůči partnerům a veřejnosti

Software Asset Management

Softwarový management poskytuje komplexní řešení problémů při správě softwaru a licenční politiky.

Softwarový management nabízí:

 • Vytvoření funkční evidence nehmotného investičního majetku
 • Stanovení jasné koncepce dalších nákupů a zacházení s IT
 • Sjednocení používané softwarové platformy ve společnosti
 • Systematizace nákupů licencí vedoucí k finanční úspoře
 • Snížení nebezpečí výskytu virů a ohrožení zvenčí
 • Přenesení zodpovědnosti za případné nelegální instalace software na koncové uživatele počítačů
 • Pozitivní signál vůči zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti
 • Odstranění nebezpeční sankcí za porušování autorského zákona a jiných právních norem