Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

SSAE 16

Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) č.16 - Standard pro dodavatele služeb

SSAE 16
Statement on Standards for Attestation Engagements ( SSAE ) č. 16 je standard vydaný organizací Auditing Standards Board (ASB) z amerického institutu certifikovaných veřejných účetních (AICPA). SSAE 16 je standard zaměřený na řešení zakázek v organizací poskytující služby pro účely podávání zpráv o provedení kontrol a zjišťování jejich provozní účinnosti. Audit SSAE 16 vedený auditory na organizacích vede k vydání buď SSAE 16 zprávy typu 1 nebo typu 2.

  • Report Typu 1- technicky známá jako "Report on Management's Description of a Service Organization's System and the Suitability of the Design of Controls".

  • Report Typu 2 - technicky známá jako "Report on Management's Description of a Service Organization's System and the Suitability of the Design and Operating Effectiveness of Controls".

SSAE 16 nahrazuje Statement on Auditing Standards č. 70 (SAS 70) jako primární standard pro podávání zpráv o kontrolách v organizací poskytující služby. SAS 70 byl velmi cenný a celosvětově uznávaným systémem, který byl změněn několikrát tak, aby se přizpůsobil rostoucím nárokům a změnám v dodržování právních předpisů.

Kdo potřebuje SSAE 16 audit?

Pokud Vaše společnost poskytuje služby, které mají vliv na účetní závěrku jiné společnosti, budete, pravděpodobně, požádáni o doložení zprávy z auditu SSAE16 typu 2, a to zejména v případě, že organizace zákazníka je veřejně obchodovaná na burze.

Níže uvádíme některé příklady odvětví, kde může být tento typ auditu vyžadován:

  • Zpracování mezd
  • Úvěrové služby
  • Služby monitorování Data Center / sítí
  • Software jako služba ( SaaS )