Certifikační, auditorské, verifikační a školicí služby týkající se integrovaných systémů řízení, podnikových procesů a systémové integrace.

Ochrana osobních údajů

Používání serveru www.v4systems.com nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě, že má návštěvník serveru zájem využít také některé speciální služby serveru www.v4systems.com, bude požádán o provedení jednoduché registrace, součástí které je také několik základních osobních informací, jejichž ochranu a možné využití blíže specifikují následující odstavce.

Některé údaje, poskytnuté při využívání serveru www.v4systems.com mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Společnost Verification 4 Systems Ltd. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby osobní údaje uživatelů serveru www.v4systems.com ochránila.

Použití registračních informací:

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Verification 4 Systems Ltd. a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  • Server www.v4systems.com a jeho provozovatel, společnost Verification 4 Systems Ltd., si vyhrazují právo použít e-mailové adresy zákazníků k zasílání informací o novinkách a nových službách serveru www.v4systems.com. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto zpráv ze strany serveru www.v4systems.com kdykoliv zakázat, a to buď již při prvotní registraci či odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Společnost Verification 4 Systems Ltd. učiní vše, co je v jejích silách, aby ochránila data uživatelů serveru www.v4systems.com před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Rozšíření požadovaných informací:

  • V případě soutěží, kvízů či podobných aktivit může server www.v4systems.com po účastnících takové akce požadovat i další osobní údaje, které jsou podle platných právních předpisů potřeba pro ověření totožnosti osoby, účastnící se dané akce, nebo podle způsobu organizace potřeba k uvědomění případných vítězů či k distribuci výsledků dle předem zveřejněných podmínek. Tyto rozšířené údaje nebudou poskytovány třetím osobám.
  • Jakékoliv informace, jež uživatel serveru www.v4systems.com poskytne třetím osobám při koupi zboží, služeb či jiné činnosti, zprostředkované serverem www.v4systems.com, jsou chráněny dle pravidel tohoto partnera a nevztahuje se na ně toto ujednání.

Práva uživatele serveru www.v4systems.com

Podle Zákona má každý uživatel, jenž poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat (společnost Verification 4 Systems Ltd.) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává.